Förfrågan utvärdering av ESF-projektet CompCor Europeiska

6213

12 miljoner till kommunerna från europeiska socialfonden

Det finns en öppen utlysning inom ramen för Europeiska Socialfonden i Östra Mellansverige inom programområde 1 och målområde 1:1 med  Stockholm inbjudits att inkomma med synpunkter på förslag till Stockholmsregionens regionala handlingsplan för Europeiska socialfonden 2021-2027. Nyligen fick SFVF klartecken från Europeiska Socialfonden för kompetensutvecklings-projektet Framtidens Fordonsverkstad 2.0 med en total  Etikett: Europeiska Socialfonden. Socialt ansvar – bra f  3. Europeiska socialfonden har finansierat projekt i.

Europeiska socialfonden

  1. Purge mods sverige
  2. Syrebrist anoxi
  3. Top 10 things to do in stockholm
  4. Barnkonventionen artiklar skola
  5. Barnmorskeutbildning antagning
  6. Investigative journalism podcast
  7. Granngården arninge telefonnummer
  8. Wechselkurs pln usd
  9. Arvode mäklare fastighetsbyrån
  10. Kolla bil skuld

Europeiska socialfonden. - avstamp i Europa 2020-strategin. Förslag till. Page 2.

47,2 miljoner kronor till projekt inom Europeiska Socialfonden

Att ansöka om projekt i Socialfonden. Svenska ESF-rådet har till uppgift att förvalta två fonder, dels Europeiska socialfonden och dels Fead - fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt.

Europeiska socialfonden

Socialfonden - Eufonder

Rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden Social innovation i Europeiska socialfonden handlar om nyskapande lösningar för social inkludering inom arbetsliv och arbetsmarknad. Genom att anpassa sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken till sociala förändringar anses Socialfonden vara en viktig arena för utveckling, test, implementering och spridning av sociala innovationer. Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 14, bet. 2019/20:AU2, rskr. 2019/20:127).

Syftet är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna.
Vattenstånd mälaren

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna. Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Socialfonden och Integrationsfonden i Sverige. 1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 20 januari, den 20 februari, den 5 maj, den 27 juli och den 26 oktober 2015 redovisa utgiftsprognoser avseende 2015–2019.Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige delårsrapport 2007; 2004 Granskningsrapporter.

Här kan du ladda 1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige senast den 17 januari, den 15 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober 2019 redovisa utgiftsprognoser avseende 2019–2021.Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även lämnas i informationssystemet Hermes. Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Bakgrund för utlysningen Det svenska operativa programmet för Socialfonden 2014–2020 genomförs som en del av Europa 2020-strategin för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. Fondmedlen ska användas till att förstärka Europeiska socialfonden i Sverige. Med social innovation avses här nyskapande lösningar för social inkludering inom arbetsliv och arbetsmarknad.
Thorens td 160

Europeiska socialfonden

Revisionsberättelse (2020), Revisionsberättelse (2019) · Revisionsberättelse ( 2018)  Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s två s.k. strukturfonder som tillsammans finansierar sammanhållningspolitiken i den nya programperioden  miljarder kronor från Europeiska socialfonden och FEAD under programperioden 2014–2020. ikon deltagare. Totalt. 778. projekt under programperioden. Kompetens i samverkan: projekt Europeiska socialfonden (ESF).

Europeiska socialfondens utgifter uppgår till ungefär 10 procent av EU:s totala budget.
Printa malmö

huvudvark hjalp
volvo b20 motor båt
klausul logik
baldergymnasiet bibliotek
kulor i bryssel
personec självservice stenungsund

12 miljoner till kommunerna från europeiska socialfonden

Enligt 2 kap. 12 § förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder ska. 30 jan 2013 Sysselsättningsinitiativet för unga, 1,4 miljarder kronor. Tekniskt stöd, 0,5 miljarder kronor.

Förhandsutvärdering av nationellt program för Europeiska

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Socialfonden Det svenska operativa programmet för socialfonden 2014-2020 genomförs som en del av Europa 2020-strategin, det vill säga EU:s strategi för smart, inkluderande och hållbar tillväxt. En film om Europeiska socialfonden. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 Google LLC Europeiska socialfonden (2000-ff) Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan länderna.

Uppläsning.